Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290

Tác giả nhiều sách nhất

Theo ngôn ngữ

Đóng
Lọc

Tất cả danh mục

Khai thác kiểm định gia cố cầu

Công trình giao thông, thủy lợi, mỏ

Chỉ từ 11.000₫
Bài tập lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python

Tin học xây dựng

Chỉ từ 17.000₫
Bài tập lập trình bằng C++ từ cơ bản đến nâng cao Tập 2

Tin học xây dựng

Chỉ từ 20.000₫
Bài tập lập trình bằng C++ từ cơ bản đến nâng cao Tập 1

Tin học xây dựng

Chỉ từ 14.000₫
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Tập 2

Tin học xây dựng

Chỉ từ 16.000₫
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Tập 1

Tin học xây dựng

Chỉ từ 19.000₫
Từ điển kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Anh- Việt- Pháp (English- Vietnamese- French Dictionary of refrigeration and air-conditioning)

Điện - Tự động hóa

Chỉ từ 67.000₫
Tự động hoá hệ thống lạnh

Điện - Tự động hóa

Chỉ từ 27.000₫
Kỹ thuật lạnh cơ sở

Điện - Tự động hóa

Chỉ từ 32.000₫
Máy và thiết bị lạnh

Điện - Tự động hóa

Chỉ từ 24.000₫
Môi chất lạnh- Tính chất vật lý, an toàn, nhiệt động, bảng và đồ thị của môi chất lạnh và chất tải lạnh

Điện - Tự động hóa

Chỉ từ 33.000₫
Bài tập kĩ thuật lạnh

Điện - Tự động hóa

Chỉ từ 20.000₫
Sửa chữa máy lạnh & điều hòa không khí (lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiểm máy lạnh và ĐHKK công, thương nghiệp)

Điện - Tự động hóa

Chỉ từ 33.000₫
Tủ lạnh máy kem máy đá máy điều hòa nhiệt độ

Điện - Tự động hóa

Chỉ từ 32.000₫
Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh ( cơ sở và ứng dụng)

Điện - Tự động hóa

Chỉ từ 29.000₫
Vật liệu kĩ thuật nhiệt và kĩ thuật lạnh

Điện - Tự động hóa

Chỉ từ 24.000₫
Tủ lạnh và máy điều hòa gia dụng

Điện - Tự động hóa

Chỉ từ 14.000₫
Thiết bị tiết lưu và thiết bị phụ

Điện - Tự động hóa

Chỉ từ 14.000₫
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh

Cơ khí - máy xây dựng

Chỉ từ 22.000₫
Sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng

Cơ khí - máy xây dựng

Chỉ từ 26.000₫
Kỹ thuật lạnh (Cơ sở và ứng dụng)

Cơ khí - máy xây dựng

Chỉ từ 39.000₫
Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh

Cơ khí - máy xây dựng

Chỉ từ 10.000₫
Ga, dầu và chất tải lạnh Bảng và đồ thị

Cơ khí - máy xây dựng

Chỉ từ 16.000₫
Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Cơ khí - máy xây dựng

Chỉ từ 29.000₫
Thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRV

Cơ khí - máy xây dựng

Chỉ từ 24.000₫
Kỹ thuật lạnh ứng dụng

Cơ khí - máy xây dựng

Chỉ từ 31.000₫
Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh

Cơ khí - máy xây dựng

Chỉ từ 37.000₫
Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Cơ khí - máy xây dựng

Chỉ từ 37.000₫
Bơm nhiệt

Cơ khí - máy xây dựng

Chỉ từ 27.000₫
Bảo tồn di sản kiến trúc truyền thống trong đô thị Việt Nam: Cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm từ các nước ASEAN

Kiến trúc

Chỉ từ 40.000₫
Ok